Informasjon til våre medtrafikanter

Informasjon til våre medtrafikanter

Vi har litt informasjon som vi ønsker å dele med deg som medtrafikant, du som møter våre skolebiler i trafikken, enten du er fotgjenger, syklist, kjører moped eller er bilfører. I tillegg har vi en liten oppfordring.

En trafikklærer legger opp undervisningen og kjøretreningen på en slik måte at det skal bli så trygt og sikkert som mulig både for eleven, for deg som medtrafikant og for trafikklæreren selv. I en tidlig fase av undervisningen er det trafikklæreren som gjør de trafikale vurderingene, og gir eleven beskjed både om fart og plassering, vikeplikt i forhold til myke trafikanter og i forhold til andre kjøretøy både i kryss, rundkjøringer, på parkeringsplasser osv.

Men etterhvert skal eleven øve på å gjøre selvstendige vurderinger og valg i forhold til alt dette, og gjennomføre det selvstendig. Som de fleste av oss har opplevd, skjer den beste læringen når vi får prøve selv og gjøre egne erfaringer. Lærdommen av å gjøre feil og prøve på nytt er ofte det man husker best.

Når eleven kommer til dette stadiet i undervisningen, er det nødvendig at eleven får prøve å kjøre selvstendig i ulike situasjoner. Noen ganger lykkes eleven på første forsøk, og andre ganger må det mange forsøk til før han eller hun lykkes. Derfor må trafikklæreren noen ganger la eleven få lov til å gjøre feil, så lenge det ikke innebærer risiko. Samtidig er trafikklæreren alltid oppmerksom og klar til å gripe inn for å avverge fare dersom en situasjon utvikler seg til å bli risikabel.

Kanskje tenker du at alt en skolebil gjør i trafikken bør være korrekt og feilfritt, fordi den ansvarlige er utdannet trafikklærer med litt mer kompetanse på trafikk enn gjennomsnittsbilisten. Men slik er det ikke. Det vi nettopp har forklart er årsaken, dersom du har opplevd at en skolebil har plassert seg feil, brutt vikeplikten eller liknende.

Og så til oppfordringen. Vi møter mange forståelsesfulle medtrafikanter når vi kjører med elevene våre, men det er et ordtak som sier at kua glemmer at den selv har vært kalv. Dette passer på en del bilførere som vi møter i trafikken, både vi som er trafikklærere og våre elever når de øvelseskjører privat med sine foresatte. Vi har en oppfordring til deg som har hatt førerkort noen år, og som er blitt selvsikker og litt utålmodig når du kjører i trafikken. Når du ser en skolebil med skoleskilt eller en privatbil med rød L bak, og du kjenner at det røyner på tålmodigheten når det går for sakte i et kryss, en rundkjøring, under en bakkestart eller langs vegen generelt, så ber vi deg tenke over at du gjør vondt verre for en engstelig elev når du kjører veldig nært elevens bil, tuter eller til og med gjør en ufin og kanskje farlig forbikjøring. Ved å opptre slik utgjør du en større risiko i disse situasjonene enn det eleven gjør. Hvordan ønsker du at dine søsken, dine barn eller barnebarn skal bli møtt i trafikken? Husk at du også en gang har hatt din første kjøretur, uten den selvsikkerheten du har idag. Husk at du selv en gang har vært kalv på skjelvende ben!

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo