Faglig oppdatert undervisning til en rettferdig pris

Faglig oppdatert undervisning til en rettferdig pris

Vår virksomhet tilhører en bransje som stadig er i endring. Det skjer fra tid til annen endringer i trafikkopplærlingsforskrift og læreplaner, noe vi følger opp og tilpasser vår undervisning og virksomhet etter. På ulike områder blir det presentert ny kunnskap og forskning både i forhold til faglig innhold og fremgangsmåter i undervisningen. Dette ønsker vi å fange opp og ta med i vår undervisning, slik at vår virksomhet til enhver tid er faglig oppdatert.

Vi ønsker å opptre rettferdig mot deg som elev og kunde, både ved å levere faglig oppdatert undervisning og være ærlig og rettferdig i våre faglige vurderinger. Men vi er samtidig opptatt av å prise våre tjenester på en rettferdig måte. Derfor har vi utformet vårt undervisningsopplegg slik at elever som har gode kjøreferdigheter etter å ha øvelseskjørt mye hjemme, skal kunne oppleve at denne egeninnsatsen gir en økonomisk besparelse.

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo