Dette har engasjert oss i 2019

Dette har engasjert oss i 2019

Vi har som mål å ikke bare kjøre kurs og kjøretimer, men også å engasjere oss i lokalsamfunnet på områder som berører vårt fagområde. Tidligere har vi deltatt på refleksdager på barne- og ungdomsskolene i kommunen sammen med Bernhard Rottem fra Vestvågøy kommune, og refleksdag for russen sammen med Trygg Trafikk.

I løpet av 2019 har vi inngått i et samarbeid med Clean Up Lofoten og Lofoten Avfallsselskap ved Monica Kleffelgård Hartviksen, for å bevisstgjøre våre elever på hva de kan bidra med som bilførere for å holde lofotnaturen ren.

Etter invitasjon fra Aud Karin Larsen ved Vestvågøy frivilligsentral, deltok vi på en temadag på Leknes Bo- og Servicesenter i oktober hvor temaet var «trygg bilfører i trafikken i eldre år».

Den saken som har fått mest oppmerksomhet, er naturlig nok forslaget fra Statens vegvesen (SVV) om å legge ned servicekontoret og førerprøvetilbudet på Leknes. Den første rapporten fra SVV kom i mai. Vi med flere imøtegikk argumentasjonen som ble brukt som grunnlag for nedleggelse, og vi gikk ut med en uttalelse om saken og henvendte oss både til ordfører og lokale stortingspolitikere. Samferdselsdepartementet ba SVV om se på saken på nytt, og tidlig i november kom en ny rapport med ny argumentasjon - men med samme konklusjon. Vi engasjerte oss sammen med Sten Roger Sandnes fra Vest-Lofoten Næringsforening, i lokalavisene og med henvendelser til ordfører Remi Solberg og stortingspolitikerne Jonny Finstad og Mona Fagerås, i håp om at fakta i saken når frem til samferdselsministeren som skal ta den endelige avgjørelsen. I slutten av november deltok vi på et møte i Bodø i regi av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, hvor vi tok opp saken med dem. De tok informasjonen med seg videre, og skulle i møter om saken på Stortinget i tiden etter møtet.

Resultatet så langt, etter påvirkning fra flere hold, er at den teoretiske førerprøven er sikret på Leknes, mens resultatet for den praktiske førerprøven fortsatt er uvisst. Vi håper det beste og krysser fingrene for at førerprøvetilbudet opprettholdes på Leknes!

Ta kontakt

Adresse

Storgata 105

8370 Leknes

908 49 606

post@trafikkskolenleknes.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo