Det blir fortsatt førerprøver på Leknes!

Det blir fortsatt førerprøver på Leknes!

Endelig har vi fått avklaringen vi har ventet på, og utfallet ble slik vi håpet på: Leknes blir videreført som førerprøvested!

Det betyr at det også i fremtiden blir mulig å avlegge både teoretisk og praktisk førerprøve på Leknes, selv om trafikkstasjonen skulle bli lagt ned. Da åpenbare feil og mangler i beslutningsgrunnlaget og konklusjonene til Statens vegvesen ble kjent, engasjerte vi oss for å få frem saklige fakta til dem som skulle ta den endelige beslutningen. Vi ønsker å rette en takk til alle som har bidratt til dette, og spesielt til Jonny Finstad fra Leknes, som sitter i transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget.

Dette er en svært gledelig nyhet både for elever og foreldre i Midt- og Vest-Lofoten, og for trafikkskolene på Leknes. Nå er det mulig å planlegge virksomheten for fremtiden for å gi et så godt undervisningstilbud som mulig - med både undervisning og førerpøver i vårt eget nærmiljø!

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo