Elevinformasjon

Elevinformasjon

Velkommen som elev og kunde ved Trafikkskolen Leknes. Vi ønsker å gi våre elever profesjonell undervisning til en rettferdig pris, og har som mål at du skal føle deg ivaretatt når du kommer til oss. Vi ønsker å være ryddige og tydelige, derfor gir vi deg denne informasjonen som vi håper du tar deg tid til å lese. Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

Trafikkskolen er medlem av Norges Trafikkskoleforbund, og vi driver trafikkundervisning i tråd med myndighetenes krav og gjeldende læreplaner. Alle våre trafikklærere har norsk høgskoleutdanning som trafikklærer ved Nord Universitet på Stjørdal. Vi ønsker å tilpasse undervisningen etter dine behov slik at du kan føle deg trygg og trives i undervisningen, og ønsker å bidra positivt både for deg og lokalsamfunnet som vi er en del av.

Bestilling/avbestilling av kjøretimer og kurs: Avtaler om kjøretimer og kurs gjøres med en av våre trafikklærere, bestilles via kontaktskjemaet på vår hjemmeside, via vår Facebook-side, på epost eller til trafikkskolens telefon. Dersom du ikke kan komme som avtalt, må du gi beskjed senest kl. 12.00 siste virkedag før avtalt undervisning. Ved for sen beskjed eller manglende oppmøte, må du betale 50% av full pris. Ved manglende oppmøte sender vi SMS eller ringer deg, og venter inntil 20 minutter før vi forlater avtalt oppmøtested for kjøretimer. Dersom trafikkskolen må avlyse undervisning på grunn av endring i førerprøver eller andre uforutsette hendelser, gir vi beskjed så snart vi har mulighet til det.

Betaling: På elevsiden på vår hjemmeside eller direkte på tabselev.no kan du logge deg på din kundekonto hos oss. Dersom du betaler et beløp på forskudd, trekkes det automatisk fra kundekontoen etterhvert som du deltar i undervisning. På kundekontoen finner du oversikt over gjennomført undervisning og hvor mye du er skyldig eller har til gode. Har du penger til gode etter avsluttet undervisning, blir dette selvfølgelig tilbakebetalt til deg. Alt du har stående ubetalt hos oss må være betalt før førerprøven.

Forestatte/verge: Dersom du er under 18 år må dine foresatte/verge bekrefte skriftlig at de godkjenner at du deltar i undervisning på trafikkskolen, og at de påtar seg ansvaret for å betale for undervisningen. Derfor der det viktig at de også leser denne informasjonen. Avtaleskjema får du hos din trafikklærer.

Tilbakemelding: Vårt mål er at du som elev og kunde skal være fornøyd med undervisningen og servicen du får hos oss, og vil gjerne ha tilbakemelding fra deg. Hvis det er noe du er misfornøyd med, ber vi deg ta dette opp med din trafikklærer eller trafikkskolens daglige leder.

SPESIELT FOR TRAFIKALT GRUNNKURS

Elevens ansvar: For at du skal ha utbytte av undervisningen, ber vi deg om å få i deg tilstrekkelig med næring og møte uthvilt til undervisningen. Vi ber deg gjøre oss oppmerksom på det dersom det er helsemessige forhold som diagnoser, medisiner og liknende som har betydning for undervisningen. Alle våre ansatte har taushetsplikt. Elever som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre avtalte kurs på grunn av helse, rus eller liknende vil bli avvist.

Privat øvingskjøring: Forskning viser at ungdommer som har kjørt mellom 5000 og 7000 km før de får førerkortet, halverer risikoen for å bli innblandet i trafikkuhell når de skal ut i trafikken som bilførere på egen hånd. Dette gjelder øvingskjøring som skjer sent i undervisningsløpet, når kjøreferdighetene har kommet på et høyt nivå. Dette burde motivere både deg som elev og dine foresatte til å gjøre en betydelig innsats med privat øvingskjøring. I tillegg vil det som regel gi en økonomisk besparelse fordi behovet for kjøretimer ofte blir mindre. Derfor oppfordrer vi deg til å starte tidlig både med privat øvingskjøring og kjøretimer ved en trafikkskole. Dersom du blir ferdig med undervisningen i god tid før førerprøven, får du tid til privat øvingskjøring med høy kvalitet.

SPESIELT FOR KLASSE B

Elevens ansvar: For at undervisningen skal være trygg for deg, medtrafikantene og oss selv, ber vi deg om å få i deg tilstrekkelig med næring og møte uthvilt til kjøretimer og annen undervisning, og til å ha på egnede klær og sko når du møter til kjøretimer. Vi ber deg gjøre oss oppmerksom på det dersom det er helsemessige forhold som diagnoser, medisiner og liknende som har betydning for sikkerheten og undervisningen. Alle våre ansatte har taushetsplikt. Elever som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre avtalte kjøretimer og kurs på grunn av helse, rus eller liknende vil bli avvist. Til kjøretimer må du ha med deg øvingskjøringsbeviset fra Statens vegvesen samt legitimasjon, eventuelt førerkort for en annen førerkortklasse. Er du over 25 år er det tilstrekkelig med legitimasjon. Dersom dette mangler under politikontroll, kan kjøretimen bli avbrutt. Vær oppmerksom på at du ikke har lov til å øvelseskjøre privat eller på trafikkskole dersom du har fått sperrefrist av politiet. I tilfeller som nevnt ovenfor hvor undervisningen blir avbrutt, må du allikevel betale for avtalt undervisning i sin helhet. 

Privat øvingskjøring: Det beste utbyttet av undervisningen får du ved å øvelseskjøre privat parallelt med kjøretimene på trafikkskolen. Din trafikklærer kan gi råd om hva du bør øve på og egnede øvingsområder. Mange lurer på hvor mange kjøretimer de trenger utenom det obligatoriske, men er ikke klar over at innholdet i den obligatoriske undervisningen er ting som ikke testes på førerprøven. Det betyr at det i hovedsak er de ordinære kjøretimene på trinn 2 og 3, sammen med den private øvingskjøringen, som skal sette deg i stand til å bestå førerprøven.

Forskning viser at ungdommer som har kjørt mellom 5000 og 7000 km før de får førerkortet, halverer risikoen for å bli innblandet i trafikkuhell når de skal ut i trafikken som bilførere på egen hånd. Dette gjelder øvingskjøring som skjer sent i undervisningsløpet, når kjøreferdighetene har kommet på et høyt nivå. Dette burde motivere både deg som elev og dine foresatte til å gjøre en betydelig innsats med privat øvingskjøring. I tillegg vil det som regel gi en økonomisk besparelse fordi behovet for kjøretimer ofte blir mindre. Derfor oppfordrer vi deg til å starte tidlig både med privat øvingskjøring og kjøretimer ved en trafikkskole. Dersom du blir ferdig med undervisningen i god tid før førerprøven, får du tid til privat øvingskjøring med høy kvalitet.

Den obligatoriske delen av undervisningen: Trafikalt grunnkurs er obligatorisk, unntatt for personer over 25 år som bare trenger delene som handler om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og om å være trafikant i mørket. Obligatorisk undervisning for klasse B er trinnvurdering på trinn 2 og 3, sikkerhetskurs på øvingsbane samt sikkerhetskurs på veg (trinn 4).

Undervisningen: Din trafikklærer vil kartlegge om du behersker de ferdighetene som temaene i læreplanen for klasse B beskriver, delvis behersker det eller ikke har erfaring med det fra før. Mot slutten av trinn 2 og 3 skal alle elever gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering. Dersom du har tilstrekkelige ferdigheter til å ha utbytte av undervisningen på neste trinn, går du videre til neste trinn. Dersom ferdighetene ikke er tilfredsstillende for enkelte temaer, må dette øves mer på før du kan gå videre til neste trinn. Myndighetene har pålagt trafikkskolene plikt til å avvise elever som ønsker å gjennomføre praktisk obligatorisk undervisning uten tilstrekkelige ferdigheter eller avbryte slik undervisning dersom det viser seg underveis at ferdighetsnivået ikke er tilstrekkelig.

SPESIELT FOR KLASSE B96 OG KLASSE BE

Elevens ansvar: For at undervisningen skal være trygg for deg, medtrafikantene og oss selv, ber vi deg om å få i deg tilstrekkelig med næring og møte uthvilt til kjøretimer og annen undervisning, og til å ha på egnede klær og sko når du møter til kjøretimer. Vi ber deg gjøre oss oppmerksom på det dersom det er helsemessige forhold som diagnoser, medisiner og liknende som har betydning for sikkerheten og undervisningen. Alle våre ansatte har taushetsplikt. Elever som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre avtalte kjøretimer og kurs på grunn av helse, rus eller liknende vil bli avvist. Til kjøretimer må du ha med deg førerkort klasse B. Dersom dette mangler under politikontroll, kan kjøretimen bli avbrutt. Vær oppmerksom på at du ikke har lov til å øvelseskjøre privat eller på trafikkskole dersom du har fått sperrefrist av politiet. I tilfeller som nevnt ovenfor hvor undervisningen blir avbrutt, må du allikevel betale for avtalt undervisning i sin helhet.

Privat øvingskjøring: Det beste utbyttet av undervisningen får du ved å øvelseskjøre privat parallelt med kjøretimene på trafikkskolen. Din trafikklærer kan gi råd om hva du bør øve på og egnede øvingsområder. Det vil være positivt for læringen i kjøretimene, og i tillegg vil de fleste med det trenge færre kjøretimer. Dersom du ikke har kjørt mye med tilhenger fra før, må du regne med at du trenger noen ordinære kjøretimer på trinn 2 og trinn 3.

Undervisningen: Din trafikklærer vil kartlegge om du behersker de ferdighetene som temaene i læreplanen for klasse B kode 96 og BE beskriver, delvis behersker det eller ikke har erfaring med det fra før. Mot slutten av trinn 2 og 3 skal alle elever gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering. Dersom du har tilstrekkelige ferdigheter til å ha utbytte av undervisningen på neste trinn, går du videre til neste trinn. I motsatt fall må det øves mer på før du kan gå videre til neste trinn. Myndighetene har pålagt trafikkskolene plikt til å avvise elever som ønsker å gjennomføre praktisk obligatorisk undervisning uten tilstrekkelige ferdigheter eller avbryte slik undervisning dersom det viser seg underveis at ferdighetsnivået ikke er tilstrekkelig.

Undervisning betalt av bedrift/offentlig instans: Dersom en bedrift/offentlig instans skal dekke utgiftene til undervisningen for deg, må vi sende faktura for undervisningen. Vi må ha følgende opplysninger: Fakturamottakers fulle navn, organisasjonsnummer, adresse, telefon, kontaktperson og epostadresse.

SPESIELT FOR KLASSE T141/148

Elevens ansvar: For at undervisningen skal være trygg for deg, medtrafikantene og oss selv, ber vi deg om å få i deg tilstrekkelig med næring og møte uthvilt til kjøretimer og annen undervisning, og til å ha på egnede klær og sko når du møter til kjøretimer. Vi ber deg gjøre oss oppmerksom på det dersom det er helsemessige forhold som diagnoser, medisiner og liknende som har betydning for sikkerheten og undervisningen. Alle våre ansatte har taushetsplikt. Elever som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre avtalte kjøretimer og kurs på grunn av helse, rus eller liknende vil bli avvist. Til kjøretimer må du ha med deg førerkort klasse T eller BE. Dersom dette mangler under politikontroll, kan kjøretimen bli avbrutt. Vær oppmerksom på at du ikke har lov til å øvelseskjøre privat eller på trafikkskole dersom du har fått sperrefrist av politiet. I tilfeller som nevnt ovenfor hvor undervisningen blir avbrutt, må du allikevel betale for avtalt undervisning i sin helhet.

Undervisningen: Kurset består av 5 teoritimer og 2 kjøretimer i trafikk med traktor og tilhenger. Som regel gjennomføres teoriundervisningen først med en større eller mindre gruppe elever, og deretter kjører elevene en og en i trafikk sammen med trafikklæreren.

Kurs betalt av bedrift/offentlig instans: Dersom en bedrift/offentlig instans skal dekke utgiftene til kurset for deg, må vi sende faktura for undervisningen. Vi må ha følgende opplysninger: Fakturamottakers fulle navn, organisasjonsnummer, adresse, telefon, kontaktperson og epostadresse.

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo