Faglig oppdatert undervisning til rettferdig pris

Vi setter trygghet i førersetet!

Faglig oppdatert undervisning til rettferdig pris

Vår virksomhet tilhører en bransje som stadig er i endring. Det skjer fra tid til annen endringer i trafikkopplærlingsforskrift og læreplaner, noe vi følger opp og tilpasser vår undervisning og virksomhet etter. På ulike områder blir det presentert ny kunnskap og forskning både i forhold til faglig innhold og fremgangsmåter i undervisningen. Dette ønsker vi å fange opp og ta med i vår undervisning, slik at vår virksomhet til enhver tid er faglig oppdatert.

Vi er samtidig opptatt av å prise våre tjenester på en rettferdig måte. Derfor har vi utformet vårt undervisningsopplegg slik at elever som har gode kjøreferdigheter etter å ha øvelseskjørt mye hjemme, skal kunne oppleve at denne egeninnsatsen gir en økonomisk besparelse.

Klikk her for å lese om startpakken vi gir våre elever på trafikalt grunnkurs.

Klikk her for å se hvilke økonomiske fordeler vi gir alle våre elever på klasse B.

Slik har vi alltid lagt opp undervisningen og priset våre tjenester, og slik vil vi fortsette også i fremtiden. Vi leverer undervisning av høy kvalitet til en rettferdig pris - til alle våre elever - hele året!

Trafikkskolen Leknes - trygghet i førersetet!

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo