Klasser

Vi setter trygghet i førersetet!

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Førerkort klasse B manuell

Førerkort klasse B gir deg førerrett til personbil med tillatt totalvekt inntil 3500 kg og inntil 8 passasjerer i tillegg til bilfører. Du kan også trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kg. Dersom du ønsker å trekke en større tilhenger enn dette, må samlet tillatt totalvekt for bil og tilhenger ikke overstige 3500 kg.

I den mørke årstiden (1. november til 15. mars) får du ikke avlagt praktisk førerprøve uten å ha gjennomført kursdelen trafikant i mørket. Dersom du består praktisk førerprøve og får førerkort i den lyse årstiden (perioden 16. mars til 31. oktober) uten å ha gjennomført kursdelen trafikant i mørket, må du gjennomføre dette innen 31. januar året etter for at førerkortet fortsatt skal være gyldig.

Du må ha fylt 16 år og gjennomført trafikalt grunnkurs før du kan delta i undervisningen. Du må ha fylt 17,5 år før du kan avlegge teoriprøven hos Statens vegvesen, og må ha fylt 18 for å avlegge den praktiske førerprøven og få utstedt førerkortet.

Undervisningen er delt i 4 trinn, hvor trafikalt grunnkurs er trinn 1. Trinn 2 handler om grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse, og skal gi deg så gode kjøretekniske ferdigheter, at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Trinn 3 er den trafikale delen, som skal sette deg i stand til å kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Sikkerhetskurs på øvingsbane er en del av dette trinnet. Trinn 4 inneholder et kurs som heter sikkerhetskurs på veg. Sentralt i dette kurset er risikoforståelse, og at du skal bli bevisst ditt eget forhold til risiko og dine egne vurderinger og handlingsvalg som bilfører.

Som du sikkert kjenner til, er en del av undervisningen obligatorisk. Dette gjelder hele trinn 1 (trafikalt grunnkurs), med noen unntak for deg som er over 25 år. Trinnvurderingstimene på trinn 2 og trinn 3 er også obligatorisk, samt sikkerhetskurs på øvingsbane på trinn 3 og sikkerhetskurs på veg på trinn 4.

Mange lurer på hvor mange kjøretimer de trenger utenom dette. Det svært mange ikke er klar over, er at innholdet i den obligatoriske delen av undervisningen er forhold som ikke testes på førerprøven. Det betyr at det i hovedsak er de ordinære kjøretimene på trinn 2 og 3, sammen med den private øvingskjøringen, som skal sette deg i stand til å bestå førerprøven.

Det beste utbyttet av undervisningen får du ved å øvelseskjøre privat parallelt med kjøretimene på trafikkskolen, derfor oppfordrer vi deg til å øve hjemme så mye som mulig. Det vil være positivt for læringen som skal skje i kjøretimene, og i tillegg vil de fleste med det også trenge færre kjøretimer.

Forskning viser at ungdommer som har kjørt mellom 5000 og 7000 km før de får førerkortet, halverer risikoen for å bli innblandet i trafikkuhell når de skal ut i trafikken som bilførere på egen hånd. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at dette gjelder den øvingskjøringen som skjer sent i undervisningsløpet, når kjøreferdighetene har kommet på et høyt nivå. Dette burde motivere både deg som elev og dine foresatte til å gjøre en betydelig innsats med privat øvingskjøring. I tillegg vil det som regel også gi en økonomisk besparelse fordi behovet for kjøretimer blir mindre. Derfor oppfordrer vi deg til å starte tidlig både med privat øvingskjøring og kjøretimer ved en trafikkskole. Dersom du blir ferdig med undervisningen i god tid før førerprøven, får du tid til privat øvingskjøring med høy kvalitet, og du slipper stress med å bli ferdig til det tidspunktet du ønsker å avlegge praktisk førerprøve.

 

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Dette kurset er det folk ofte kaller glattkjøring. Kurset gjennomføres på NAF øvingsbane på Melbu, og gjennomføres som regel med 2 elever i hver skolebil. På tur til og fra Melbu bytter elevene på å kjøre, og kjører 3 kjøretimer hver. Disse kjøretimene består av kjøring i landevegsmiljø, og vi har valgt å utnytte denne turen til også å øve på forbikjøring.

Sikkerhetskurset går over 4 undervisningstimer. Kurset både starter og avsluttes i klasserom, innledningsvis med mål, organisering og forventninger og avslutningsvis med refleksjon og oppsummering (tilsammen 1 undervisningstime). Kurset inneholder også undervisning i sikkerhetshall om sikring av personer og last (1 undervisningstime), samt kjøring på øvingsbanen med fokus på førerens grad av kontroll over kjøretøyet (2 undervisningstimer for hver elev).

På grunn av at vi holder til såpass langt fra øvingsbanen må vi starte tidlig. På sommerhalvåret starter vi 06.15 fra Leknes, mens vi på vinterhalvåret starter 06.00. Vi tar ferge kl. 08.30 fra Fiskebøl til Melbu og kl. 14.00 tilbake fra Melbu til Fiskebøl. Vi er som regel tilbake på Leknes omtrent kl. 16.30. Det betyr at det er en lang dag som krever mye, og elevene blir ofte slitne. Derfor oppfordrer vi deg til å sørge for en god natts søvn, og å få i deg en god frokost før du drar. Vi stopper på en bensinstasjon i Svolvær både på tur til og fra Melbu for å bytte elev i førersetet. I matpausen på øvingsbanen er det som regel mulighet for elevene å gå til kantina på Hadsel videregående skole som ligger tett ved øvingsbanen. Av og til er denne stengt, og vi anbefaler derfor at du tar med deg matpakke. Alt dette er viktig for at du skal klare å holde deg våken og opplagt gjennom hele dagen, og holde konsentrasjonen både under landevegskjøring, forbikjøring og underveis i sikkerhetskurset på øvingsbanen.

Sikkerhetskurs på veg (trinn 4)

Dette kurset er det folk ofte kaller langkjøring. Kurset er hoveddelen av trinn 4, og går over 13 undervisningstimer fordelt på 4 ulike deler. Sentralt i dette kurset er risikoforståelse, og at du skal bli bevisst ditt eget forhold til risiko og dine egne vurderinger og handlingsvalg som bilfører. Kjøringen på dette kurset skal være selvstendig. Det vil si at på slutten av trinn 3, før du kan starte på dette kurset, skal dine kjøreferdigheter være så gode at du nærmer deg å kunne bestå den praktiske førerprøven.

Kurset starter med klasseromsundervisning om bilkjøringens risiko (2 undervisningstimer). Deretter skal hver elev kjøre to turer. Den første handler om kjøring i landevegsmiljø (5 kjøretimer), en tur som blant annet går til Svolvær hvor vi har en halvtimes pause og spanderer mat på våre elever. Den andre turen handler om planlegging og kjøring i variert miljø (4 kjøretimer). Denne turen, som går til ulike steder i nærområdet, skal du som elev selv planlegge på forhånd og gjennomføre selvstendig. Kurset avsluttes med klasseromsundervisning med refleksjon og oppsummering (2 undervisningstimer).


Kurspåmelding

Laster...

Priser Personbil manuell

Kjøretime

Kjøretime

45 minutter

860 kr

Trinnvurdering trinn 2

45 minutter

860 kr

Trinnvurdering trinn 3

45 minutter

860 kr

4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø

Sikkerhetskurs på veg (del 2), 5x45 minutter kjøring i landevegsmiljø + pause i Svolvær

4 300 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

Sikkerhetskurs på veg (del 3), 4x45 minutter kjøring i variert trafikkmiljø

3 440 kr

Leie av bil til førerprøve

2 200 kr

Forbikjøring

Inkludert i 3x45 minutter landevegskjøring til og fra sikkerhetskurs på øvingsbane

0 kr

Kjøretentamen

2x45 minutter

1 720 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4x45 minutter sikkerhetskurs på øvingsbane inkl. 3x45 minutter landevegskjøring m/forbikjøring og baneleie 1450,-

7 850 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

Sikkerhetskurs på veg (del 1), 2x45 minutter teoriundervisning

1 150 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Sikkerhetskurs på veg (del 4), 2x45 minutter teoriundervisning

1 150 kr

Kurs i sikkerhetskontroll

2x45 minutter teoriundervisning og praktisk øving

1 150 kr

Teorikurs

16x45 minutter fordelt på 4 samlinger

2 350 kr

Annet

Lærebok klasse B

398 kr

Arbeidsbok klasse B med fasit

198 kr

Spørsmålsbok klasse B med fasit

198 kr

Trafikkskiltboka

98 kr

TABS GO Undervisningsmateriell og filmer

200 kr

L-skilt

Magnet eller sugekopp

60 kr

Ekstra innvendig speil

138 kr

Informasjon om priser

Gebyrer hos Statens vegvesen:
Teoriprøve: 360,-
Førerprøve klasse A1/A2/A: 1980,- (1940,- ved betaling på nett)
Førerprøve klasse B: 1190,- (1150,- ved betaling på nett)
Førerprøve klasse BE: 1060,- (1030,- ved betaling på nett)
Bilde på førerkort: 70,-
Utstedelse av førerkort: 210,- (90,- ved betaling på nett)


Lærere Personbil manuell

Kommende kurs

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (Personbil manuell)

23. mai / Trafikkskolen Leknes, Idrettsgata 27 / 1 150,00

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (Personbil automat)

23. mai / Trafikkskolen Leknes, Idrettsgata 27 / 1 150,00

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (Personbil manuell)

27. mai / Trafikkskolen Leknes, Idrettsgata 27 / 1 150,00

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (Personbil automat)

27. mai / Trafikkskolen Leknes, Idrettsgata 27 / 1 150,00

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo