Kjøretimer og kurs etter Corona-stengingen

Kjøretimer og kurs etter Corona-stengingen

Vi regner med at du sammen med oss ser frem til at Corona-pandemien skal avta og komme under kontroll, slik at myndighetene kan lette på restriksjonene i samfunnet. Vi gleder oss til å få leve våre liv med de vanlige hverdagslige rutinene og gjøremålene som vi tidligere har tatt som en selvfølge. Kanskje savner vi mest den sosiale kontakten med andre mennesker, både i familien, blant venner, på jobb og skole.

På Trafikkskolen Leknes ser vi frem til å fortsette virksomheten så snart nedstengingen er over, og kunne kjører kjøretimer og avholde kurs igjen. Vi ønsker å gi deg som elev og kunde den trafikkopplæringen og servicen du trenger for å nå ditt mål, enten det er trafikalt grunnkurs for å få lov til å øvelseskjøre eller det er å bli klar til førerprøven.

Når myndighetene etterhvert opphever Corona-stengingen av trafikkskolene, er det sannsynlig at mange elever vil fortsette eller starte med kjøretimer og kurs så raskt som mulig. Vi vil derfor planlegge oppstarten og prioritere blant våre elver etter hvor mye det haster for den enkelte. Derfor oppfordrer vi deg som ikke har vært i kontakt med oss tidligere, og som hadde planlagt å ta trafikalt grunnkurs eller bli klar til førerprøve denne våren og sommeren, om å ta kontakt. Da kan vi ta deg med i planleggingen av oppstarten.

Velkommen til oss - etter Corona :-)

Ta kontakt

Adresse

Storgata 105

8370 Leknes

908 49 606

post@trafikkskolenleknes.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo