Faglig oppdatert undervisning til rettferdig pris

Vi setter trygghet i førersetet!

Faglig oppdatert undervisning til rettferdig pris

Vår virksomhet tilhører en bransje som stadig er i endring. Det skjer fra tid til annen endringer i trafikkopplærlingsforskrift og læreplaner, noe vi følger opp og tilpasser vår undervisning og virksomhet etter. På ulike områder blir det presentert ny kunnskap og forskning både i forhold til faglig innhold og fremgangsmåter i undervisningen. Dette ønsker vi å fange opp og ta med i vår undervisning, slik at vår virksomhet til enhver tid er faglig oppdatert.

Vi er samtidig opptatt av å prise våre tjenester på en rettferdig måte. Derfor har vi utformet vårt undervisningsopplegg slik at elever som har gode kjøreferdigheter etter å ha øvelseskjørt mye hjemme, skal kunne oppleve at denne egeninnsatsen gir en økonomisk besparelse. Derfor har vi redusert timepris på teoritimene der flere elever deltar samtidig, på sikkerhetskurs på øvingsbane på Melbu og sikkerhetskurs på veg (trinn 4). Det er også derfor vi har inkludert forbikjøringsøving som en del av turen til øvingsbanen på Melbu.

Slik har vi alltid lagt opp undervisningen og priset våre tjenester, og slik vil vi fortsette også i fremtiden. Vi leverer undervisning av høy kvalitet til en rettferdig pris - til alle våre elever - hele året!

Trafikkskolen Leknes - trygghet i førersetet!

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo