Faglig oppdatert undervisning til rettferdig pris

Faglig oppdatert undervisning til rettferdig pris

Vår virksomhet tilhører en bransje som stadig er i endring. Det skjer fra tid til annen endringer i trafikkopplærlingsforskrift og læreplaner, noe vi følger opp og tilpasser vår undervisning og virksomhet etter. På ulike områder blir det presentert ny kunnskap og forskning både i forhold til faglig innhold og fremgangsmåter i undervisningen. Dette ønsker vi å fange opp og ta med i vår undervisning, slik at vår virksomhet til enhver tid er faglig oppdatert.

Vi er samtidig opptatt av å prise våre tjenester på en rettferdig måte. Derfor har vi utformet vårt undervisningsopplegg slik at elever som har gode kjøreferdigheter etter å ha øvelseskjørt mye hjemme, skal kunne oppleve at denne egeninnsatsen gir en økonomisk besparelse.

Vi har redusert timeprisen på teoritimene på klasse B hvor det er flere elever tilstede samtidig (på sikkerhetskurs på øvingsbane på Melbu og på trinn 4) - tilsammen en besparelse på kr. 1470,-. I tillegg slipper våre elever ekstra kostnader til forbikjøringsøving, fordi vi utnytter turen til Melbu til å øve forbikjøring. Dette får alle våre elever - hele året!

Slik har vi lagt opp undervisningen og priset våre tjenester hvert år siden oppstarten i 2017, og slik vil vi fortsette også i fremtiden.

Trafikkskolen Leknes - trygghet i førersetet!

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo