Kjøretimer i forhold til skoletid og fraværsgrense

Kjøretimer i forhold til skoletid og fraværsgrense

Vi vet at fraværsgrensen på videregående skole gir mange av våre elever utfordringer med å få kjørt kjøretimer på dagtid. Derfor er vi fleksible og strekker oss så langt som mulig både tidlig på dagen og på ettermiddagen, for å tilpasse både kjøretimetidspunkt og oppmøtested etter elevenes behov. Vi ønsker å hjelpe våre elever slik at kjøretimene gir så lite fravær som mulig. Dette gjelder ikke bare for elever på videregående skole, men også for lærlinger og elever som er i annet arbeid.

Allikevel er det mange gode grunner til å anbefale våre elever å kjøre så mye som mulig av kjøretimene på dagtid:

En viktig grunn er at det er på dagtid elevene får trening i et trafikkbilde som dekker målene i læreplanene og som tilsvarer det elevene blir testet i på førerprøven. En annen viktig grunn er at elevene ofte er slitne, uopplagte og ukonsentrerte på ettermiddagene etter en lang og krevende skoledag, noe som både kan gå ut over sikkerheten og læringen. En tredje grunn er at kjøretimene lett blir lite effektive dersom elevene er uopplagte og ukonsentrerte i kjøretimene, og det er for lite trafikk til gi elevene de nødvendige trafikale utfordringene. Dette kan medføre at det blir behov for flere kjøretimer enn ellers, og at undervisningen og førerkortet dermed blir dyrere enn nødvendig.

Derfor oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig, og gjerne starte med kjøretimer både ett og to år før ønsket førerprøvetidspunkt. Da slipper du tidspresset og problemene med å unngå for mye fravær fra skole og jobb. I tillegg til dette viser forskning at undervisning over et lengre tidsrom og tilstrekkelig kjøreerfaring, reduserer ulykkesrisikoen betydelig når du skal ut i trafikken på egen hånd.

Trafikkskolen Leknes - trygghet i førersetet!

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo