Kjøretimer i forhold til skole og fraværsgrense

Vi setter trygghet i førersetet!

Kjøretimer i forhold til skole og fraværsgrense

Vi vet at fraværsgrensen på videregående skole gir utfordringer med å få kjørt kjøretimer på dagtid. Derfor er vi fleksible og strekker oss så langt som mulig for å hjelpe våre elever slik at kjøretimene gir så lite fravær som mulig. Dette gjelder ikke bare for elever på videregående skole, men også for lærlinger og elever som er i annet arbeid. Allikevel er det mange gode grunner til å kjøre så mye som mulig av kjøretimene på dagtid:

En viktig grunn er at det er på dagtid elevene får trening i et trafikkbilde som dekker målene i læreplanene og som tilsvarer det elevene blir testet i på førerprøven. På ettermiddagstid er det ofte for lite trafikk til å gi elevene de nødvendige trafikale utfordringene. En annen viktig grunn er at elevene ofte er slitne, uopplagte og ukonsentrerte på ettermiddagene etter en lang skoledag, noe som vil påvirke læringen. Dette kan medføre at kjøretimene blir mindre effektive og at det blir behov for flere kjøretimer enn ellers, og at undervisningen og førerkortet dermed blir dyrere enn nødvendig.

Derfor oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig, og gjerne starte med kjøretimer både ett og to år før ønsket førerprøvetidspunkt. Da slipper du tidspresset og problemene med å unngå fravær fra skole og jobb. I tillegg viser forskning at undervisning over et lengre tidsrom og tilstrekkelig kjøreerfaring, reduserer ulykkesrisikoen betydelig når du skal ut i trafikken på egen hånd.

Trafikkskolen Leknes - trygghet i førersetet!

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo